Meer weten over basis tuinieren

In 2017 won Sociaal Hovenieren in samenwerking betreffende Amsterdam Rainproof een WOW prijs vanwege onze gezamenlijke projectdag in Betondorp. Betreffende o.a. dit bedrag betreffende die prijs werden in samenwerking betreffende woningcorporatie Eigen Haard een grote Sociaal Tuinierendag geregeld waarbij vele samenwerkingspartners samen een tuinen in en rond één straat – een Heggenrankweg – in Amsterdam-Noord opknapten.

De Bloemenbuurt in Amsterdam Noord werden zeker op 6 april 2018 weer verwend. 12 tuinen stonden op een lijst.

Om 10.00 uur liep een enorm peloton betreffende vrijwilligers tot de tuinen die aan de beurt waren.

Ons dame komt daar zelfs voor uit Delft. Tevens de voorzitter aangaande een Tuinenstichting, Hein Krantz, was aanwezig en deed volop mee!

Een bewoners wisten het wij kwamen. Enorm leuk teneinde te opmaken het tuinen die wij vorig jaar hadden opgeknapt daar nu alsnog echt uitzagen.

Eén bewoner kon aardig wederom schateren via het bezoek. Er was voor hem welke nacht ingebroken. Juiste einde met een dag waren http://google.nl er in bestaan achtertuin heel wat tegels verwisselen door struiken en rond zijn regenpijp ligt nu grind. Dat laat het water via. Een dame met 76 werd absoluut gelukkig destijds haar tuin aangaande 3 jaar klimop woekering werden bevrijd en hoofdhaar tuinornamenten het daglicht wederom zagen. Verschillende bewoners hadden de buurtregisseur laten weten het ze niet meer schuw over straat liepen, aangezien hun tuin was meteen weer ‘knap’.

Dit keertje werkte de ST ploeg betreffende Tuinenstichting en Present nauw samen betreffende Amsterdam Rainproof. 5 Tuinen werden waterproof gemaakt.

Zeven tuinen werden opgeschoond en beplant met beplanting aangaande Intratuin en over donaties aangaande donateurs met een Tuinenstichting. De buurtregisseur regelde meteen een momentje betreffende een bewoonster dat ze de afvalbak vanwege haar deur adopteerde.

De fotografen over het tijdschrift ‘Stadstuinen’ en van Rainproof hebben allemaal vast gelegd.

Dit was een nuttige en in alle opzichten succesvolle dag. De afsluiting betreffende Rain Beer was helemaal in stijl. Hulde aan:

Tuinenstichting en Present

Amsterdam Rainproof

Intratuin Amsterdam

Persoonlijk Haard, Wijkbeheerder en Coördinator Wijkaanpak; de Tuinenstichting is wijkpartner aangaande Persoonlijk Haard.

Vrijwilligers betreffende Rainproof, NtS/Sociaal Tuinieren, Timberland, Swiss Re Corporate Solutions, Reimarkt woonwinkel en dit Rooie Kruis.